top of page
wykres

inwestuj

BTC Studios Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warsaw

E-mail: b@btc-studios.com

NIP: 8951885344

REGON: 020549220

Numer KRS: 0000377083

Zarząd

 • Jarosław Modrzejewski

 • Adrian Smarzewski

 • Robert Berliński

Rada nadzorcza

 • Jarosław Zeisner

 • Marek Młodzianowski

 • Peter Törnquist

 • Anthony Poullain

 • Piotr Batogowski

 • Piotr Łoś

Animator rynku (GPW)

Dom Maklerski BDM S.A.

ul Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała

Email: bdm@bdm.com.pl

Akcjonariusze

   Łączna liczba akcji: 32 610 361

 • TTP Limited: 4 310 238 - 13,22%

 • Maciej Młynarz: 2 956 568 - 9,07%

 • Jarosław Modrzejewski: 2 532 162 - 7,76%

 • Cyber Group Studios: 1 997 734 - 6,13%

 • Monika Stelmaszczyk: 1 981 177 - 6,08%

 • Robert Berliński: 1 927 370 - 5,91%

 • Pozostali: 16 905 112 - 51,83%

Wprowadzenie do obrotu akcji serii L

 

Na dzień 21 października 2022 Emitent prowadzi prace nad wprowadzeniem Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Akcje zostały prawidłowo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. O zakończeniu prac nad dokumentacją oraz po spełnieniu wymogów formalnych GPW w tym po przeprowadzeniu wszelkich procedur prawnych zostanie złożony wniosek o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Co do zasady i w naszej subiektywnej ocenie nie powinno to trwać dłużej niż 2 kolejne kwartały.

WZA:

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 sierpnia 2022

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 czerwca 2022

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 4 maja 2022

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 października 2021

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 sierpnia 2021

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2021

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 lutego 2021

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 czerwca 2020

 

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 marca 2020

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 4 grudnia 2019

 

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 sierpnia 2019

 • Ogólna liczba akcji w spółce (stan na 31 lipca 2019): 5 570 000

 • Ogólna liczba głosów w spółce (stan na 31 lipca 2019): 5 570 000

REPORTY GIEŁDOWE:

raporty kwartalne:

2022

2021

2020

2019

bottom of page