top of page

EMISJA AKCJI SERII L

Komunikat Aktualizacyjny nr 2:

Zarząd BTC Studios S.A. poniżej przedstawia Komunikat Aktualizacyjny nr 2 do Memorandum informacyjnego sporządzonego w dniu 29 listopada 2021 roku w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 40.964.135 akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Poniżej przedstawiamy pełną treść komunikatu aktualizacyjnego.

Komunikat Aktualizacyjny nr 1:

Zarząd BTC Studios S.A. poniżej przedstawia Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Memorandum informacyjnego sporządzonego w dniu 29 listopada 2021 roku w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 40.964.135 akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Poniżej przedstawiamy pełną treść komunikatu aktualizacyjnego oraz aktualne brzmienie memorandum informacyjnego.

Dokumenty dotyczące Emisji Akcji Serii L:

bottom of page